I samband med att du använder webbplatsen eller handlar i internetbutiken får du godkänna att CATTACK AB eller dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifterna, vem som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Personuppgiftsansvarig och möjlighet att begära utdragcustom essay papers write my essay for me
Det är CATTACK AB, org. nr 556405–9870, som är personuppgiftsansvarig för denna webbplats. Du är välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om hantering av personuppgifter, catrin@tacktoyou.se,  ansvarig person hos CATTACK AB är Catrin Termen.

Du kan kostnadsfritt en gång per år begära att få reda på om dina personuppgifter behandlas av CATTACK AB. Du kan då få information om vilka personuppgifter som behandlades, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen skett och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Du får begära rättelse av felaktiga uppgifter samt att dina uppgifter som inte längre behöver sparas av legala skäl ska raderas. Du har även rätt att motsätta dig direkt marknadsföring eller begära att dina personuppgifter ska flyttas. Om du är missnöjd över hanteringen av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen.custom essay papers write my essay for me

Syfte och hantering av uppgifter
Vi behöver dina personuppgifter t.ex. vid försäljning för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Vi sparar så få uppgifter som möjligt och värnar om din integritet. När du väljer att handla produkter som säljs av oss, t.ex. ett klädesplagg, ber vi dig att läsa igenom dessa och acceptera villkoren för vår behandling av dina personuppgifter. Vid betalning med CATTACK har de en egen dataskyddspolicy som du får acceptera separat. Vi kommer att behöva dela dina uppgifter med de företag vi samarbetar med för att kunna leverera dina varor. Vi strävar alltid efter att överföra uppgifter på ett säkert sätt.

Personuppgifter behövs således för att kunna kontakta dig samt för att kunna marknadsföra liknande produkter och för uppföljning av kundnöjdheten. Vi behandlar även vissa av dina personuppgifter med hjälp av Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (”Google”) för att anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att påverka framtida produkter och tjänster.

Genom användandet av Google Analytics kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till Google. Dina personuppgifter kan då bli lagrade på Googles servrar runtom i världen, som kan ligga utanför Sverige och EU/EES. Personuppgifterna kan då även bli överförda till tredje part av Google för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje part har uppdrag av Google. Google ska dock inte sammankoppla din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Vi använder oss av CATTACK betalningslösningar. CATTACK kan komma att överföra dina uppgifter till, eller dela din information med, deras utvalda samarbetspartners och underleverantörer, t.ex. kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av CATTACK betalningsmetoder. Uppgifterna kan även behövas för att bekräfta din identitet och adress. CATTACK har en egen dataskyddspolicy som du vid köp får information om och får godkänna separat.

Om vi är, eller blir, skyldiga enligt lag att dela uppgifter med myndigheter kommer vi givetvis att göra det. Det kan till exempel vara vid åtgärder mot penningtvätt.

På CATTACK AB och dess samarbetspartners hanteras dina uppgifter endast av de anställda som behöver åtkomst till dessa för en specifik uppgift och endast för något av de syften som angivits ovan.

Vilka personuppgifter samlas in?
När du bekräftar ett köp i vår internetbutik, eller när du kontaktar oss eller av annan anledning lämnar personuppgifter, kan följande uppgifter komma att samlas in:

  • Personlig information som namn, födelsedatum och/eller personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.
  • Finansiell information som kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, men kan även röra inkomst, eventuell kredit, betalningshistorik om du väljer att använda någon betalningstjänst etc.
  • Information om varor/tjänster t.ex. detaljer angående köpta varor
  • Data som t.ex. IP-adress, geografisk position, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Informationen efterfrågas är nödvändig för att kunna du ska kunna handla i internetbutiken. Annan information som inhämtas kan vara nödvändig för statistik och marknadsföring, vilket har beskrivits ovan under syfte och hantering av uppgifter.

Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna i ett kundregister gallras successivt när ett kundförhållande har upphört, men kan i vissa fall behöva sparas enligt gällande lagar och regler (till exempel för bokföringsändamål).